Nacenit zejména listnatý strom je velmi složité, pokud o něm nic nevíme. Je potřeba vědět, co nejvíce informací - stáří, velikost, choroby, technická náročnost, umístění, proto tedy dáváme přednost zaslání poptávky s bližšími informacemi o stromu, nejlépe i s fotodokumentací, nejlépe přes kontaktní formulář nebo email. Rádi Vám strom naceníme zdarma.

U jehličnanů je cenění o něco jednodušší, většinou se cena pohybuje od 1500 – 4000Kč podle výšky a průměru.

Dále se cena také odvíjí podle toho, zda-li chcete strom pouze skácet nebo prořezávat anebo i dřevo zlikvidovat.