Rizikové kácení je specifický způsob kácení stromů, které není možné pokácet ze země nebo svým umístěním ohrožují budovy nebo majetek nebo zdraví člověka.

Rizikové kácení se zaměřuje na stromolezecké arboristické a horolezecké techniky s použitím lan, kladek a spouštěcích systémů.

Vždy se klade důraz hlavně na bezpečnost a ochranu majetku.