Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat:

      ✔ Jméno a adresu žadatele
      ✔ Doložení vlastnického či nájemního vztahu
      ✔ Specifikaci dřevin, které mají být skáceny
      ✔ Udání obvodu kmene stromu ve výšce 130cm nad zemí
      ✔ Zdůvodnění žádosti